Achtergrond Alida P.B.

-vervolg-

 

Maatschappelijk Werkster en stiefgezin

In 1992 studeerde ik af als maatschappelijk werker met  afstudeerscriptie-onderwerp “De adolescent in het integratiegezin” (=stiefgezin).

Inmiddels was ik echtgenote, moeder en stiefmoeder in mijn tweede gezin. Ik onderzocht dit fenomeen vanuit mijn deskundigheid als maatschappelijk werker. Ik liet het licht erop schijnen vanuit de theorie, de hulpverleningsmogelijkheden- en methodieken en vanuit mijn stiefgezinssituatie. Ik help u graag, wanneer u moeilijkheden ervaart als lid van een stiefgezin/integratiegezin!

Voor belangstellenden ligt de scriptie  ter inzage in de praktijk.

Ik werkte als medisch maatschappelijk werker, ouderbegeleider van ouders met een kind met een psychiatrische diagnose en als jeugdhulpverlener. Verder gaf ik 10 jaar informatie en advies aan mensen met ME/CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom) bij de Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen en was bestuurslid bij die Stichting.

 

Louise Hay Cursusleider/Coach

In 2002/2003 “deed” ik de cursus/basistraining n.a.v. het boek “Je kunt je leven helen” van Louise L. Hay en het resultaat was verbluffend voor mij. Na jaren van uitputting en beperkingen door ME/CVS en Fibromyalgie kwam ik terug bij mezelf, in mijn kracht en met veel meer energie dan de 10 jaren daarvoor. Ik ont-dekte mezelf en liet een oud verdriet los. Een bevrijding!  Dat ging niet van-zelf maar ik was bereid te investeren, het mentale werk te doen. Ik heb mijn leven terug gekregen, en meer, en wil met liefde en respect doorgeven aan anderen wat ik heb ervaren en geleerd.

Om dit verantwoord te kunnen doen volgde ik de trainersopleiding “Gedachten Creëren” in Santpoort over de kracht van de gedachte, waarna ik als Louise Hay cursusleider trainingen/cursussen ben gaan geven. In februari 2005 ronde ik de vervolgopleiding af.

 

New Thought Filosofie

Bij De Omni School voor toegepaste New Thought Filosofie van Corey van Loon en de wereldwijde organisatie Religious Science International (Science of Mind) in Amerika heb ik 2 deelcertificaten behaald (SOM 100 series en SOM 200 series). SOM is de afkorting van Science of Mind. De school leidt op tot Omni-docent, practitionor en counseler.

Informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun website http://www.omnischool.eu/pages/homepage.html

 

Shamballa en Reiki

In 1997 werd ik ingewijd in de 1e graad van Reiki en in 2000 in de 2e graad. Ik geef Reiki-behandelingen sinds 1998. In januari 2005 ben ik ingewijd tot Reiki-Master.

Vervolgens ben ingewijd in alle vier de graden van Shamballa Multi Dimensional Healing en gaf Shamballa-Reiki behandelingen en innitiaties in de vorm van workshops.

Omdat in mei 2008 de 4 graden definitief zijn komen te vervallen en daarvoor in de plaats “Shamballa Basic Healer” is gekomen, heb ik de “The Shamballa Basic™ Master Teachers Course” gevolgd van The Shamballa School of Esoteric Sciences ™.
Als “an authorized Shamballa Basic ™ Master Teacher” sinds 2 december 2007, geef ik de workshops Shamballa Basic Healer en Shamballa Basic Teacher.

Er is geen sprake meer van Shamballa-Reiki behandelingen en inwijdingen. Er wordt in deze praktijk nu uitsluitend gewerkt met Shamballa, de opvolger van Reiki.

 

Verder ontwikkelen

Door het volgen van lezingen, cursussen, trainingen en workshops blijf ik mij ontwikkelen en houd ik mij op de hoogte van ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Om U blijvend professioneel van dienst te kunnen zijn en een deskundige hulpverlening te kunnen blijven waarborgen, neem ik regelmatig deel aan intervisie door een collega die werkzaam is in de GGZ als GZ-Psycholoog en Systeemtherapeut.

(De definitie van intervisie is: gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen en te verbeteren. Een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de deelnemers).