Alida P.B.

Met een luisterend oor geboren en getogen in Groningen

 

Make the best of it! Develop yourself!

 

Als klein, blij meisje werd mij geleerd, dat Liefde het voornaamste is in het leven. Dat heeft gemaakt, dat ik altijd op zoek ben geweest naar wat Liefde dan eigenlijk is. Ik heb het altijd belangrijk en mogelijk gevonden, dat mensen tevreden, blij en gelukkig zijn. Dat ik dat zelf vanaf mijn tienerjaren vaak niet was, maakt dat ik mensen kan begrijpen die zich niet lekker in hun vel voelen en er naar verlangen wél een bepaalde mate van geluk te be-leven. Zolang ik mij kan herinneren, heb ik een steunend contact met “het Hogere.”

Als aanstaande en jonge moeder volgde ik cursussen ontwikkelingspsychologie om aan mijn verlangen tegemoet te komen om meer over de bewegingen van de menselijke psyche te leren (begrijpen). Dat was de eerste stap op weg naar kennis op dat gebied.

Na een huwelijk waarin ik mij ongelukkig voelde, besloot ik te gaan studeren. Een nieuwe start die is uitgemond in het oprichten van de praktijk Wezenlijk Contact in 2004.

Wezenlijk contact, dáár gaat het om. Wezenlijk contact met mijzelf, met de wereld om mij heen, met alles wat ik zie en niet zie maar voel. Wezenlijk contact met u, met uw waarheid, uw schoonheid en uw kracht. Wanneer iemand contact heeft met haar/zijn pure wezen is contact met anderen gemakkelijk(er). Ik kan een richtingaanwijzer voor u zijn bij dit proces van in contact komen met uw ware prachtige zelf.

 

 

De motivatie voor mijn werk is
acceptatie, liefde en respect
voor al wat is
en mijn wens voor een wereld
van vrede en licht.
En daar hoort u ook bij.
Namaste

Make the best of it! Develop yourself!

Alida Postema-Buis

__________________________________________________________________________

Heeft u interesse in mijn weg van studeren en leren lees dan hier verder.