Telefonisch Consult

telefoon

De antwoorden liggen in u Zelf. Laat u op weg helpen.

Hoe gaat het met u? Tijd voor verandering? Lastig te weten, waar te beginnen? De dingen doorpraten in een veilige sfeer zou kunnen helpen! Het is uw leven….Hoe zou u het willen (hebben)? Ontdek, hoe ook u uw leven positief kunt veranderen. Blijf er niet (langer) mee rondlopen. Maak een afspraak met Alida Postema-Buis van Wezenlijk Contact. T 06-40868240

Wezenlijk Contact geeft professionele persoonlijke hulp. Zonder wachtlijsten, laagdrempelig en in een veilige en liefdevolle ambiance. *Deskundig * Liefdevol * Effectief * Betrokken

De mogelijkheid van telefonische consulten is bedoeld voor een ieder, die behoefte heeft aan deskundige begeleiding en/of coaching en niet in de gelegenheid is daarvoor naar de praktijk van Wezenlijk Contact te komen om wat voor reden dan ook. Te weinig tijd, geen vervoer, niet mobiel (genoeg), verlegen.....etc. Waarom zou u bellen u zoekt:
 • begeleiding
 • steun
 • oplossingen in een kwestie die bij u speelt
 • hulp bij het maken van keuzes
 • antwoorden op vragen op het gebied van werk, gezondheid, relaties
 • uw hart luchten
 • niet weer diezelfde valkuil
 • positieve verandering
 • gehoord en gezien worden
 • een luisterend oor met een professionele kijk
 • inzicht in uZelf of een situatie/relatie
 • oplossingen voor uw "problemen"
u wilt:
 • uw hart luchten
 • niet weer diezelfde valkuil
 • positieve verandering
 • gehoord en gezien worden
 • een luisterend oor met een professionele kijk
 • inzicht in uZelf of een situatie/relatie
 • oplossingen voor uw "problemen"
Gang van zaken
 • U belt naar 06-40868240. Mocht u niet meteen contact krijgen met Alida P.B., dan kunt u een boodschap inspreken waarin u aangeeft, dat u van het telefonisch consult gebruik wilt maken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 • In dat gesprek zal U gevraagd worden weer te bellen op een afgesproken moment. Dat kan op het zelfde moment zijn als waarin u wordt teruggebeld n.a.v. uw ingesproken bericht.
 • In het gesprek dat dan plaatsvindt en welke gratis en vrijblijvend is, bespreken we uw hulpvraag en komen we samen overeen hoe we verder kunnen werken. Daarbij wordt u uiteraard deskundig op weg geholpen.
 • Mochten er meerdere vervolggesprekken wenselijk zijn, dan kunnen in overleg meerdere afspraken gemaakt worden.
 • Mailen naar love@wezenlijkcontact.nl Vermeld dan uw naam, adres en woonplaats, het telefoonnummer waar u op te breiken bent en wanneer u het beste gebeld kunt worden en waar u hulp bij zoekt.
 • De betaling geschiedt door overmaking van het tarief op NL23INGB0003170633 t.n.v. A. Buis.
 • Uiteraard worden de gelden van betaalde en niet geconsumeerde belconsulten teruggestort.
U bent van harte welkom.