Procesmatige Hulpverlening

In de reguliere hulpverlening wordt procesmatige hulpverlening wel als volgt omschreven: Het geven van intensieve steun, zodanig dat de cliënt kan leren om probleemoplossend te werk te gaan. Er worden met grote intensiteit en hoge frequentie gesprekken gevoerd. De gesprekken zijn procesmatig en gericht, met het doel gedragsverandering bij de cliënt te bewerkstelligen.

In deze praktijk betekent dat het volgende: Procesmatige hulpverlening wordt ingezet bij vragen en problemen op het gebied van relaties, werk, lichaam en gezondheid, welvaart en succes. Er wordt gewerkt vanuit het “hier en nu” met de visie, dat het verleden voorbij is en niet meer veranderd kan worden, de toekomst er nog niet is en het heden het enige is waar we mee te maken hebben. Wat zit u dwars? Waarom voelt u zich niet prettig? Hoe zou u het willen (hebben)? Hoe kunt u dat voor elkaar krijgen? Het doel van deze individuele gesprekken is vrij te worden van belemmerende gevoelens en gedachten. Door zicht te krijgen op uw patronen en overtuigingen die zijn ontstaan vanaf uw prilste jeugd en die zich gedurende uw leven hebben vastgezet zonder dat u zich hiervan bewust bent, kunt u ruimte creëren in uw belevingswereld. U kunt probleemoplossend te werk gaan met dat wat u in de gesprekken aangereikt heeft gekregen. U krijgt een andere kijk op “problemen” in het algemeen. Het gaat om situaties en gevoelens, gedachten en klachten
  •  waar u liever niet over praat,
  •  wat u maar niet loslaat,
  •  wat u dwars zit,
  •  waar u begrip voor zoekt,
  •  die u wilt veranderen en oplossen.

In de gesprekken zal de visie van het Vernieuwende Denken u helpen bij persoonlijke groei en positieve verandering. Door u bewust te worden van uw denkpatronen en handelen is het mogelijk uw gedrag te veranderen en u beter te voelen. Oefenen in het dagelijkse leven kan een doeltreffende manier zijn te ervaren wat het effect van uw huidige en uw veranderde gedrag is op u en op uw omgeving.

U krijgt inzicht in uw doen en laten (bewustwording) en het effect daarvan in uw be-leving, in de wereld om u heen en in uw relaties. Een proces van (gedrags-)verandering wordt in gang gezet met als doel uw leven vorm te geven naar uw wezenlijke ZIJN. Tijdens de intake (= eerste en kennismakingsgesprek) zal in overleg het aantal sessies bij benadering worden afgesproken. De ervaring leert dat gemiddeld 8 sessies voldoende zijn om met het aangereikte verder te kunnen. Tarief: 60 minuten € 35,--. 90 minuten € 45,--. Na telefonische- of mail aanmelding wordt er een GRATIS en geheel vrijblijvend 30 minuten intake- kennismakingsgesprek gepland. Mocht het gesprek langer dan 30 minuten duren, dan betaalt u vanaf 30 minuten de helft van het uurtarief. Reductie voor de smalle beurs is bespreekbaar.

Wilt u graag meer informatie? Bel gerust naar 06-40868240 of stuur een E-mail naar love@wezenlijkcontact.nl

U bent van harte welkom.

logo

voor persoonlijke groei, bewustwording, ontwikkeling en healing